ועדות מוגנות קהילתיות - תכנית למידה ליישובי הציונית הדתית

קהילות קטנות ומגובשות מתמודדות לא פעם עם חשד לפגיעה במשפחה או במרחב הציבורי, החשוד בפגיעה כמו גם הנפגע הינם חברי הקהילה ולמעשה הפגיעה דומה מאד במרכיביה לפגיעה בתוך המשפחה. אנשי הקהילה מחויבים לחוק וככאלה חובתם וזכותם  לפנות לסיוע חוקי(חוק הנוער טיפול והשגחה וחובת הדיווח.) עם זאת, לעיתים יש מקרים בהם חוקים אלה לא חלים על המקרה הספציפי כגון: כאשר הפוגע אינו האפוטרופוס של ילד, אישה שאינה רוצה להתלונן וכדומה.


ועדת המוגנות שואבת את כוחה ממעמדה המוסרי- חברתי בקהילה ומשלימה את המקום בו קצרה ידו של החוק ,או לחילופין מנגישה את הצעדים החוקיים ומלווה את הנפגע בהליך החוקי-טיפולי. מאחר וחברי הוועדה הינם מתנדבים, הכשרה זו באה להנגיש להם את הידע הרלוונטי ולהכירם לתפקידם.


רוב יישובי הציונות הדתית במועצות האזוריות גוש עציון, בנימין, דרום הר חברון, נחל שורק, יהודה ושומרון הם ישובים קהילתיים קטנים. יש בהם חיי קהילה משותפים ובין חבריהם קיימת היכרות הדוקה. ברוב היישובים גרה אוכלוסייה המזוהה עם הציונות הדתית. מדובר בקהילות סגורות שבהן הרב משמש כרועה רוחני, מורה דרך, פוסק הלכה ויש לו מקום מרכזי וחשוב בקהילה. מטרת התכנית לשיפור המוגנות היא לסייע לקהילה לקדם את מוגנות ילדי הקהילה מפני התעללות ובבואנו לסייע ביצירת מוגנות קהילתית יש צורך להתייחס במיוחד למאפיינים אלה.


בועדות המוגנות חברים מגוון אנשי מקצוע ובעלי תפקיד שנבחרו על ידי חברי היישוב. התכנית היא ארוכת טווח. היא החלה בשנת 2015 ותמשך אף ב-2017.


התכנים הנלמדים מיועדים כולם להכשיר את המשתתפים בידע שישמש אותם כיצד לנהוג במקרים של חשד לפגיעה או של פגיעה שהתגלתה.

 

 

להלן קישור לתכניות שהתקיימו עד כה:   

 

 

המיזם למניעת התעללות, קדומים

 

הכשרת צוותי מוגנות ליישובי מועצה אזורית גוש עציון

 

תכנית לשמירה על שיגרת העבודה של צוותי מוגנות במועצה אזורית גוש עציון

 

הכשרת ועדת מוגנות יישובי מועצה אזורית נחל שורק, גני-טל

 

תכנית לשיפור המוגנות ביישובי השומרון וחבל בנימין

עבור לתוכן העמוד