הכשרה לאנשי מקצוע בחברה הערבית

נושא הפגיעה המינית בקרב החברה הערבית דורש יחס שונה מזה שיש כלפי אוכלוסיות אחרות. זאת, בשל הרגישות התרבותית המיוחדת של החברה הערבית לנושא. עד כה פעילויות ההכשרה התמקדו בנושא פגיעות מיניות והטיפול בילדים שחוו פגיעה מסוג זה. במסגרתן נלמדו הן תכנים תאורטיים בנושא פגיעות מיניות והן תכנים תרבותיים המכוונים לחברה הערבית.


בהמשך להכשרות אלה, כחלק מהרחבת הפעילות הוחלט לקיים פעילויות הכשרה שונות בנושא - איתור וזיהוי ילדים נפגעי התעללות והזנחה בקרב האוכלוסייה הערבית.

קישורים לתכניות לימוד שהתקיימו בקרב החברה הערבית:

השתלמות למטפלים בילדים שנפגעו מינית - מזרח ירושלים

קורס בנושא פגיעות מיניות למטפלים בחברה הערבית – מחוז מרכז

תוכנית למידה לטיפול בפגיעות מיניות בילדים למטפלים בחברה הערבית
הכשרה בנושא התעללות בילדים לפסיכולוגים, עו"סים ויועצות - ג'ת

 הכשרת צוותי גני ילדים קהילה במזרח ירושלים בנושא פגיעות מיניות

עבור לתוכן העמוד