הכשרת אפוטרופוסים לדין

ההכשרה מספקת רקע וכלים מקצועיים לתופעת ההתעללות וההזנחה של קטינים ויצירת תחום מומחיות, סטנדרטיזציה וקוד עבודה של מייצגי קטינים.
נוסף על כך, הכירות עם מודל העבודה הבין-מקצועי של מרכז ההגנה לצורך העלאת מספר הפניות אליו במקרים המתאימים וצמצום הקרבנות המשנית שחווים קטינים נפגעי עבירה.

ניתנה הכשרה ייעודית, מקיפה ורב-תחומית לעורכי דין, המייצגים קטינים בהליכים אזרחיים, מטעם האגף לסיוע משפטי, לשם ביסוס מערך ייצוג ומאגר של עורכי דין בעלי מומחיות ייחודית בתחום ייצוג קטינים בישראל.

להכשרה כמה מטרות מרכזיות:
• בנייה של תשתית מקצועית שתכשיר אנשי מקצוע עם התמחות בייצוג קטינים במשפט הישראלי.
• מתן ארגז כלים ייחודי ורב-תחומי לעורכי דין )חדשים וותיקים( המייצגים קטינים מטעם האגף.
• ביסוס מאגר של עורכי דין בעלי מומחיות ייחודית בתחום ייצוג ילדים ובני נוער.
• בניית קהילה מקצועית ושיתוף ידע.
• הטמעת ההנחיות המקצועיות של האגף לסיוע משפטי בתחום ייצוג קטינים.

בהכשרה השתתפו כ-50 אפוטרופוסים לדין ועורכי דין המייצגים קטינים בבית משפט.
נערכו 15 מפגשים שכללו נושאים כגון: התפתחות הילד; סוגי ההתעללות וגורמי סיכון; מאפיינים רב-תרבותיים; ממשקי עבודה עם גורמי הרווחה; המסגרת המשפטית; פסיכיאטריה של הילד והמתבגר; ייצוג ילדים בבית משפט; ילדים עם מוגבלויות; ילדים נעדרי עורף משפחתי; ליטיגציה, אינטראקציה ותקשורת עם ילדים, ומתן כלים לדרכי הדיבור עם ילדים.

מרשמי המשתתפים:
המפגשים מסייעים בחידוד דילמות, כמו גם את ההבנה שאנחנו לא מתמודדים עם הדילמות המקצועיות לבד.

 

עבור לתוכן העמוד