הרצאותיה של פרופ' ענת זעירא

פרופ' זעירא היא מומחית בתחום הערכת תכניות התערבות. לתחום ידע ייחודי זה תרומה אפשרית לשירותים בטולסה. במהלך ביקורה נתנה שתי הרצאות לאנשי מקצוע.


הרצאה אחת עסקה בהערכת תכנית SafeCare ויישומה בישראל והייתה מיועדת לאנשי המקצוע המפעילים את התכנית בטולסה. SafeCare מופעלת מזה מספר שנים בטולסה ולאחרונה "יובאה" על ידי חרוב לישראל. השיחה המשותפת על יישום SafeCare בטולסה וישראל ועל האתגרים הכרוכים בכך - הן בתחום מרכיבי ההתערבות עצמה והן בהערכת תוצאותיה - חשובה ומועילה לשני הצדדים. מאחר ולפרופ' זעירא ידע נרחב בהערכת תוכניות התערבות, הפגישה נוצלה גם לשיחה על נושא זה באופן כללי יותר לגבי התערבויות אחרות.


ההרצאה השנייה עסקה במעבר לבגרות ולחיים עצמאיים של ילדים שגדלו במערכת מוסדית או במשפחות אומנה והשתתפו בה אנשי צוות של השרות לנוער. כל הצעירים מתמודדים עם אתגרי המעבר לבגרות. אך האתגר גדול עשרות מונים כאשר מדובר במי שגדלו מחוץ לבית. בהגיעם לגיל 18 עם עזיבת המסגרת החוץ-ביתית הם נאלצים להתמודד לבד עם המעבר לחיים עצמאיים. פרופ' זעירא, שחוקרת את הנושא, הציגה את ממצאי מחקריה לאנשי המקצוע העובדים עם נערים ונערות אלו.


 

עבור לתוכן העמוד