כנס חרוב הבינלאומי השני - Child Maltreatment in Context

7-8 בדצמבר 2017.
הכנס הבינלאומי השני של מכון חרוב
בשיתוף: בית-הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
ומכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

קול קורא

 

מכון חרוב מזמין תקצירים להשתתפות  בכנס בינלאומי ורב תחומי בנושא התעללות בילדים - הן בהיבט של התעללות פיזית, נפשית ומינית והן בהיבט של הזנחה.
הכנס יתקיים באוניברסיטה העברית בירושלים בתאריכים 7-8 בדצמבר 2017.

 

להתעללות בילדים השלכות מרחיקות לכת על התפתחותו התקינה של הילד. הגורמים להתעללות נעים בין מאפיינים אישיים של הפוגע והנפגע (למשל, רקע סוציואקונומי, תרבותי, גורמים פסיכולוגיים, רפואיים או פסיכיאטרים) לבין מאפיינים סביבתיים (משבר כלכלי, נורמות חברתיות), ועוד. מטרת הכנס היא להציג עבודות עדכניות ממגוון תחומים במדעי החברה, מדעי הרוח, רפואה, סיעוד ובריאות הציבור, עבודה סוציאלית ומשפטים -- שדנות בקשרים שבין גורמים אלה לבין התעללות בילדים.

הכנס בהשתתפות מרצים אורחים מבכירי המומחים בעולם ובישראל, יכלול הרצאות מליאה ומושבים מקבילים ופאנלים.

*לתשומת לב: הכנס יתקיים בשפה האנגלית

 

מוזמנים להגיש תקצירים להרצאה במושבים ובפאנלים בכנס:
• חברי סגל אקדמי וסטודנטים לתארים מתקדמים במוסדות להשכלה גבוהה.
• חוקרים וקובעי מדיניות במערכות השירותים החברתיים, במערכת המשפט ובגופי מחקר ופיתוח.
• אנשי מקצוע העוסקים בתחום של ילדים ובני נוער בסיכון - הן בהיבט של התעללות פיזית, נפשית ומינית והן בהיבט של הזנחה.

המעוניינים ישלחו תקציר (עד 250 מלים, באנגלית) עד 25 במאי לכתובת talis@haruv.org.il 
בנוסף לתקציר יש לציין :
• כותרת ברורה
• שם פרטי ושם משפחה. את השם הפרטי יש לרשום ראשון. במקרה של מספר מחברים, מציג המאמר יהיה הראשון.
• 3-4 מילות מפתח
• שיוך אקדמי / מוסדי
• פרטי התקשרות עם מציג המאמר (כתובת אי-מייל, דואר, ומס' טלפון)

 

התקצירים יעברו שיפוט והערכה על-ידי חברי הועדה המדעית של הכנס. 
חברי הועדה המדעית:
• פרופ' ענת זעירא – יו"ר, מכון חרוב והאוניברסיטה העברית
• פרופ' אירית הרשקוביץ, אוניברסיטת חיפה
• פרופ' באדי חסייסי, האוניברסיטה העברית
• ד"ר דפנה טנר, האוניברסיטה העברית
• ד"ר חנה כץ, מכללת אשקלון
• ד"ר כרמית כץ, אוניברסיטת תל-אביב
• פרופ' איתן כרם, בית החולים הדסה והאוניברסיטה העברית 
• פרופ' יוליה מירסקי, אוניברסיטת בן-גוריון
• ד"ר רחל סבו-לאל, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

לוח זמנים
25 במאי 2017   המועד האחרון להגשת הצעות לכנס
15 ביולי 2017   הודעה למציעים על תוצאות שיפוט ההצעות
1 בספטמבר 2017  הגשת תקצירים מעודכנים על ידי המציעים לפרסום באתר

1 בנובמבר 2017  מועד אחרון להגשת מצגות, אשר יוצגו במסגרת הכנס
7-8 בדצמבר 2017  הכנס הבינלאומי השני של מכון חרוב

פרטים אודות ההרשמה לכנס יתפרסמו ב-15 במאי, 2017

 

עבור לתוכן העמוד