Haruv Childrens Campus

  יחידות הקמפוס

  מרכז חירום שוסטרמן לילדים ומשפחותיהם הוקם בשנת 1992, והוא מרכז החירום הראשון שנוסד בישראלקראו עוד
  מרכז מיטל - המרכז לטיפול בילדים ובני נוער נפגעי תקיפה מינית בירושלים הינו שירות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, והוא ניתן ללא תשלום למשפחות הזקוקות לו,קראו עוד
  מרכז הגנה לילדים ולנוער בירושלים הוא אחד משבעת מרכזי הגנה הפזורים ברחבי הארץ.קראו עוד
  המועצה לשלום הילד פועלת זה שלושה עשורים להגנה על ילדי ישראל ולקידום שלומם, רווחתם וזכויותיהם.קראו עוד
  העמותה פועלת לקידום בריאותם ורווחתם של כל הילדים במסגרת המשפחתית והקהילתית.קראו עוד
  "מעברים" - ייעוץ וטיפול בחיי משפחה ונישואין היא מחלקה במינהל לשירותי קהילה באגף הרווחה של עיריית ירושלים, המעניקה לתושבי העיר שירות של ייעוץ וטיפול בחיי משפחה ונישואין.קראו עוד
  בעשור האחרון אנו עדים למגמה הולכת וגוברת של שימוש בסימולציה רפואית לצורכי הדרכה והערכה במקצועות הרפואהקראו עוד
  עמותת שקל היא העמותה המובילה בישראל לשילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בקהילהקראו עוד
  עבור לתוכן העמוד