מפגש קמפ-חרוב בזום בנושא: מניעה קהילתית של התעללות בילדים: הצעדים הבאים בעולם של קורונה - פרופ' בת' מולנר - 30/6/2021