ציורי ילדים

  פיתוח ובחינה של התערבות עם ילדים עם צרכים מיוחדים נפגעי התעללות

  למרות מספרם הרב של הנפגעים, התחום של התערבות עם ילדים עם צרכים מיוחדים נפגעי התעללות הינו "שדה בור" ממש ונעשים בו עתה צעדים ראשונים בהצעת טיפול הולם ואפקטיבי לאוכלוסיית מטופלים זו. מעטים מאד המרכזים שלקחו על עצמם את האתגר. השדה המחקרי בישראל אף הוא ראשוני ביותר והידע עליו מתבססים בארץ לקוח מהעולם הרחב. יש מעט אנשי מחקר, אקדמיה וטיפול המומחים לטיפול בילדים נפגעי התעללות מינית בעלי הנמכה קוגניטיבית.

  מטרת הפרויקט למצוא דרכי טיפול או שיטות לטיפול בילדים ונוער נפגעי תקיפה מינית הסובלים מהנמכה קוגניטיבית, מבוססי ראיות ומלווים במחקר, והתאמתם למאפיינים הערכיים-סביבתיים-משפחתיים-אישיותיים בארץ. 

  לשם כך ננקטו שתי פעולות:

  בדיקה מחקרית לגבי האפקטיביות של הטיפול הדינאמי הנעשה כיום בשק"ל. 

  נבחרה שיטת למידה שתיושם  (CBT-טיפול קוגניטיבי התנהגותי) ואותה ילמדו המטפלים בשנת 2014. הטיפול ילווה במחקר על מנת לבדוק את האפקטיביות  של הטיפול בשיטה זו לילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים נפגעי התעללות.

   

  עבור לתוכן העמוד