ציורי ילדים

  התעללות בילדים והזנחתם

  פגיעה פיזית, מינית או נפשית מכוונת, הנגרמת ממעשה, מחדל או הזנחה מתמשכת מוגדרת כהתעללות, המתאפיינת בחומרתה או בדפוסה הקבוע לאורך זמן.
  התעללות עשויה להיגרם בידי אדם זר, או במסגרת משפחתו הביולוגית, האומנת או המאמצת של הילד. תופעת ההתעללות קיימת בקרב כל שכבות הציבור ובכל מעמד סוציו- אקונומי.
  על פי חוק, התעללות והזנחה הינן עבירות פליליות, ובמקרים בהם המתעלל הוא אחראי על קטין, חלה לגביהן חובת דיווח.

   
  מקובל למיין את ההתעללות בילדים לארבעה סוגים:

   
  1.פגיעה או התעללות פיזית


  התעללות פיזית בילדים היא פגיעה אלימה של בן משפחה או אדם מבוגר האחראי על הילד. בין אם היא נעשית במישרין ובין אם בעקיפין, באופן קבוע  ומכוון או כאירוע חד פעמי, כדרך חינוכית שגרתית, כענישה, או בשל התפרצויות זעם וקשיים בריסון עצמי של ההורה.
  התעללות פיזית באה לידי ביטוי במעשים הגורמים או עלולים לגרום נזק פיזי לילד כגון: פציעות, שבירת אברים, כוויות, חתכים, תלישת שיער, נשיכה. התעללות בתינוקות כוללת בין השאר טלטולים עזים העלולים לגרום לנזק מוחי בלתי הפיך, חסימת פה העלולה להביא לחנק או מתן מזון או תרופות רעילים. התעללות פיזית קיצונית עלולה לגרום לנכות ואף למוות. לרוב כרוכות הפגיעות הגופניות בפגיעה נפשית עקב תחושת הפחד, ההשפלה והעלבון המלוות את ההתעללות.
  יש להבחין בין מכה להתעללות כיוון שלא כל הורה שכשל פעם במכה קלה, או איבד עשתונות והגיב בסטירה, הוא הורה מתעלל. אם כי קיים "מדרון חלקלק" בין מה שמתחיל כענישה גופנית, העלול להתדרדר ללא התערבות גם להתעללות.
  התעללות פיזית בילדים היא סוג ההתעללות הנפוץ ביותר (בישראל, כ-28% מכלל הילדים המדווחים לעובדים סוציאליים לחוק הנוער בכל שנה).

   

   2.התעללות מינית


  התעללות מינית מוגדרת כפגיעה בעלת אופי מיני בילד, המתבצעת בפיתויו או בניצול סמכותו ומרותו של המבוגר, שימוש בכוח, כפיה ואיום כלפי הילד. הפגיעה עלולה לכלול אונס, מעשה סדום, החדרת חפצים לאיבר המין, מעשים מגונים, אוננות, חיבוק, ליטוף ונישוק בעלי גוון מיני, אקסהיביציוניזם (חשיפת איברים), מציצנות וכן שימוש בילדים לצורכי פורנוגרפיה או זנות. על הפוגעים מינית נמנים גם ילדים, חברים לכיתה, או חברים למשחק. התעללות מינית נחשבת לעבירה פלילית על פי חוק.
  רוב הפגיעות המיניות בילדים נעשות בידי אדם המוכר לילד ולרוב, פגיעה כזו מלווה בלחץ של איום פיזי או פסיכולוגי או בסחיטה רגשית לשמירתה כסוד. ההתעללות המינית החמורה ביותר היא זו המתרחשת בתוך המשפחה הגרעינית.
  תופעת הפגיעות המיניות קיימת בכל המגזרים באוכלוסייה ואינה מדווחת במלואה. תת-דיווח קיים במיוחד בקרב אוכלוסיות מסורתיות. התעללות מינית מכל סוג שהוא גורמת לילדים שנפגעו נזק רב הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.

   

   3.הזנחה


  הזנחה היא  פעולה מתמשכת או מחדל המונעת מהילד לקבל את צרכיו, כגון: הזנה, טיפול רפואי, טיפול מונע, חינוך וגירויים סביבתיים. היא אף מוגדרת בחוק העונשין כעבירה פלילית.
  למרות שמדובר בסוג הפגיעה הנפוץ ביותר בילדים (בין 30%-60% מכלל צורות הפגיעה), פעמים רבות, היא קיימת מתחת לפני השטח ולכן היא גם קשה לאיתור. תופעת ההזנחה מוכרת פחות לציבור היות וקשה להגדירה ולזהות מחדל שעיקרו הוא אי-עשייה. לעיתים, היא קשורה לסוגים נוספים של פגיעה או התעללות בילדים ומהווה רק את קצה הקרחון של קשיים נוספים במשפחת הילד ובסביבתו.
  תוצאותיה של ההזנחה עלולות להיות הרסניות עבור הילד שכן היא עלולה להסתיים במוות או בנזקים מיידים וארוכי טווח כגון: תת-תזונה, עיכוב התפתחותי, נזקים גופניים, נזקים נפשיים ומוגבלות פיזית ו/או שכלית.

   
   4.התעללות רגשית


  התעללות רגשית שוללת את קיומו הרגשי של הילד והוא סובל  מ'רצח אופי' שיטתי ומתמשך. היא מוגדרת כהתנהגות שמעוותת והורסת את תחושת הזהות העצמית וההערכה עצמית של הילד ומחבלת בתפקודים הרגשיים והאינטלקטואליים שלו.
  התעללות רגשית באה לידי ביטוי בין היתר בדחיה, התעלמות, הפחתת ערך, הפחדה, חשיפה לאלימות במשפחה, בידוד, ניצול רגשי, מניעת גריה מספקת ועוד.
  התעללות רגשית, היא תופעה חמקמקה, נעדרת סימנים חיצוניים, ולכן היא קשה לזיהוי. היא מדווחות הרבה פחות מהתעללות פיזית או הזנחה (בישראל כ-9.0% מהדיווחים לעובדים סוציאליים לחוק הנוער). ניתן לזהות התעללות רגשית רק לאחר שהיא מתמשכת ותוצאותיה הקשות כבר ניתנות לזהוי.


  באתר זה ניתן למצוא מידע מקיף על תופעת ההתעללות על סוגיה.

  עבור לתוכן העמוד