ימי למידה אזוריים למכונים להתפתחות הילד

בשיתוף: משרד הבריאות
מרץ-דצמבר 2016
קטינים עם מוגבלויות נפגעים מהתעללות והזנחה פי שלושה עד ארבעה מקטינים ללא מוגבלות. למרות זאת אנו עדים למיעוט דיווחים על התעללות ולמיעוט ענישה של פוגעים וכן לתסכול הרב בקרב אנשי המקצוע בעניין זה.

איתור וזיהוי חשד להתעללות בילדים עם מוגבלויות בגיל הרך הם חלק מהמאפיינים המנבאים שרידות והחלמה.
המכונים והיחידות להתפתחות הילד מהווים מקום מפגש של צוותי רפואה וצוותי מקצועות הבריאות עם ילדים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם. המפגש במסגרת זו מאפשר זיהוי צרכים שונים של הילד ומשפחתו, ובהם היכולת לזהות מצבים של סיכון להתעללות ולהזנחה. עם זאת, בקרב צוותים אלה דווקא, עולים קשיים רבים בדיווח על חשד לסיכון. כמו כן פעמים רבות המטפלים במכונים להתפתחות הילד הם דמויות טיפוליות הנוכחות בקביעות בשלבי חייו המוקדמים של הילד.

על מנת לסייע לצוותים, משרד הבריאות, המחלקה להתפתחות הילד והמחלקה לטיפול באלימות במשפחה בשירות הארצי לעבודה סוציאלית, בשיתוף מכון חרוב, מיסודה של קרן שוסטרמן-ישראל יזמו ימי הכשרה לצוותים הרב-מקצועיים.

ימי הלמידה כללו 5 מפגשים באזור הצפון, המרכז והדרום, בכל מפגש השתתפו 35 עובדים של המכונים להתפתחות הילד.

מטרות ימי הלמידה כוללות: הנחלה של ידע מתקדם בזיהוי, באיתור ובטיפול של ילדים עם חשד לפגיעה; שיח עם הורים וילדים בחשד להתעללות במשפחה  ; הורדת חסמים של אנשי מקצוע בעבודה עם ילדים ומשפחות בחשד להתעללות במשפחה ; עבודה על רצף  הדיווח והטיפול: היכרות עם גורמי רווחה, גורמי חוק וגורמי בריאות בקהילה, המטפלים בילדים עם חשד לפגיעה.


עבור לתוכן העמוד