המיזם למניעת התעללות בילדים- קדומים

בשיתוף משרד החינוך ומועצה מקומית קדומים
ינואר-יולי 2015
ינואר 2016- יום עיון מסכם

היישוב קדומים בחבל שומרון פנה למכון חרוב בבקשה לסייע לו ליצור מוגנות ומניעת פגיעה בילדי היישוב. לשם כך נבנתה תכנית שבאה לתת מענה לסוגיה זו דרך מערכות החינוך השונות: מעונות יום, גנים, בתי ספר יסודיים, תלמודי תורה, ישיבה, אולפנה וכן מערכות החינוך הלא-פורמלי ביישוב.
 
התוכנית עסקה בנושא זיהוי ואיתור ילדים נפגעים בתוך מערכות החינוך השונות. המשתתפים בתכנית הוכשרו להעביר סדנאות בכל שכבות הגיל בנושא מניעה ואיתור פגיעה הנעשית בתוך המשפחה או במערכת החינוך. כל בוגר של תכנית הלימודים יצר ערכה לסדנה לימודית המותאמת לגיל הילדים. את התכנית מעבירים הבוגרים בכל מסגרות הלימוד, מהמעון ועד לישיבה התיכונית.


התכנים הנלמדים כללו: ידע בנושא איתור, זיהוי ומניעה של התעללות; סדנאות שמטרתן להכשיר את המשתלמים לעמוד מול התלמידים, להכיל ולהבין את המאפיינים הרגשיים שהנפגע נחשף להם; ידע חוקי השייך לעניין; עמידה בפני קהל ועבודה בקבוצה להכנת סדנאות לימוד. התכנית גיבשה קבוצה של אנשי מקצוע המחוייבים לנושא בכל מסגרות הלימוד בישוב ומעבירה במסגרת  הפורמליות והבלתי פורמליות סדנאות מותאמות לקהל היעד.
התכנים כללו הנחלת ידע רלוונטי בנושא של איתור וזיהוי חשד לפגיעה, ליווי הדרכתי לבניית סדנאות שיעבירו הבוגרים במסגרות החינוכיות וכן סדנא ברטוריקה - כיצד לעמוד לפני קהל .
 
ב28 בינואר 2016 נערך יום עיון מסכם של תכנית הלמידה וחלוקת תעודות השתתפו בו 60 משתתפים: רבנים, עובדים סוציאליים, עובדי רווחה, פסיכולוגים, שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח), מורים ויועצים.


 נושאי ההרצאות כללו: תפקיד המנהיגות התורנית ;תפקיד המבוגר האחראי במערכת החינוך;הובלת שינוי ;סיפור אמנון ותמר בנרטיב של גילוי עריות.


 


 

עבור לתוכן העמוד