תכנית להורים לילדים עם מוגבלויות- כיצד נמנע פגיעה בילדינו?

בשיתוף: ארגון קשר
ינואר- מרץ 2016

ילדים עם מוגבלות הם ילדים החשופים לאלימות ולהזנחה הרבה יותר מילדים ללא מוגבלות. ממחקרים שונים בעולם עולה כי ילדים עם מוגבלות נמצאים בסיכון הגדול פי שלושה עד ארבעה לפגיעה מהתעללות בהשוואה לילדים ללא מוגבלות. לפיכך הצורך בהעלאת מודעות ובמתן כלים למניעת אלימות והזנחה בקרב ילדים עם מוגבלות גדול פי כמה מאשר באוכלוסייה הרגילה.


הורים לילדים אלה הם בעלי הפוטנציאל הגדול ביותר להגן על ילדם, ועל כן הם קהל היעד של קורס זה. מטרת הקורס המיועד להורים לילדים עם מוגבלות היא להפחית ולמנוע מצבי סיכון לפגיעה, למוגנות יתר ולהזנחה מצד סביבתו של הילד, וזאת באמצעות העלאת המודעות ומתן כלים להורים לאיתור ולזיהוי פגיעה בילדיהם וכן מתן כלים לילדים עצמם להגן על עצמם.    


במרץ 2016 הסתיימה תכנית למידה בשפה הערבית (שהחלה ב-2014). התכנית יועדה להורי ילדים עם מוגבלות בעיר חיפה, והיא חלק מחמישה קורסים שנערכו ברחבי הארץ בשיתוף גורמים שונים.


במסגרת הקורס נערכו 7 מפגשים בני חצי יום, אחת לשבועיים.
השתתפו  בהם 17 הורים לילדים עם מוגבלות (עד גיל 21), מהרשות המקומית ומיישובי הסביבה.
בקורס נערכו סדנאות שונות להתמודדות עם תסכול וכעסים בעבודה קבוצתית. הקורסים הותאמו לצורכי אוכלוסיית היעד.


מרשמי המשתתפים
 זה המקור היחידי שמצאתי בו תמיכה והעלאת מודעות.
 הציפיות שלי היו לדעת איך להתמודד עם הקשיים שלי ועם הקשיים של הבת שלי עם החברה, עלתה המודעות שלי בתחומים רבים, וקיבלתי חיזוק ותמיכה.
 קיבלתי הרבה מהקורס, והצטערתי שהקורס נגמר. הקורסים האלה חשובים מאוד להורים לילדים עם מוגבלות שכלית.
 הקורס נתן לי תקווה, מקווה לעוד.

 


עבור לתוכן העמוד