סמינר לרכזי עמותת "אותות"

בשיתוף "עמותת אותות"
אוקטובר 2015 - מאי 2016

עמותת אותות פועלת למתן מענה חוץ-ביתי בקהילה לבני נוער בסיכון מאוכלוסיות קצה. במסגרותיה השונות, העמותה מעניקה טיפול, חינוך ושיקום לבני הנוער מאוכלוסיות מגוונות ומסייעת לשילובם בקהילה הסובבת.


במסגרות הללו לרכז אין תפקיד מוגדר וחד-משמעי, ותפקידו מורכב ורבגוני. לרכז תפקיד מפתח, הוא עומד בלִבן של התרחשויות ואירועים רבים ועניינים שונים מגיעים לפתחו. העיסוק הטיפולי של הרכז מופנה הן לבני הנוער הן לאנשי הצוות.


ההשתלמות עסקה בבחינת תפקיד הרכז, ומטרתה הייתה שיח על מהות תפקידו, הגדרת תפקידו ודנה בסוגיות שונות שעמן הוא מתמודד בעבודתו ובקבלת כלים להבנה וליצירת שפה טיפולית פנים-ארגונית.


כחלק מהתכנית נערכו 7 מפגשים והשתתפו בהם 15 רכזים של עמותת אותות.
כל מפגש היה מורכב משני חלקים: חלק עיוני, של הרצאה מקצועית, וחלק שני, של דיון עם המרצה ונציגי העמותה על תוכני ההרצאה.עבור לתוכן העמוד