הכשרה לאנשי מקצוע בחברה הערבית

נושא הפגיעה המינית בחברה הערבית דורש יחס אחר מזה של אוכלוסיות אחרות, זאת בשל הרגישות התרבותית המיוחדת של החברה לנושא. עד 2016 התמקדו פעילויות ההכשרה בפגיעה מינית ובטיפול בילדים שחוו פגיעה מסוג זה. במסגרתן נלמדו הן תכנים תאורטיים בנושא פגיעות מיניות והן תכנים תרבותיים המכוונים לחברה הערבית.


בהמשך להכשרות אלה, וכחלק מהרחבת הפעילות, הוחלט שמ-2016 ייערכו פעילויות הכשרה באיתור ובזיהוי ילדים נפגעי התעללות והזנחה בקרב האוכלוסייה הערבית.


 ההכשרות יכללו נושאים כגון:
• מבוא תרבותי לפגיעות בילדים ופגיעה מינית בחברה הערבית.
• טיפול רגיש תרבות.
• אבחון פגיעה מינית: כלים אבחוניים לטראומה, לפוסט-טראומה, לדיסוציאציה; דינמיקת הסוד ואלמנט ההכחשה, כיצד לעודד ולאפשר חשיפה; הטיפול בנערות; כלים טיפוליים.
• הטיפול בילד וההיבט המשפחתי: חובת הדיווח; "חוק הנוער טיפול והשגחה"; תפקיד חוקר הילדים וסמכויותיו; קשרים בתוך הקהילה וסוגיות הקשורות לטיפול בתוך הקהילה; התנסות בהדמיית מצבים במסר (המרכז הארצי לסימולציה רפואית); טראומה משנית ועוד.
• המשתתפים התבקשו לעשות פרויקט בקהילה בתחום של העלאת המודעות לנושא, איתור ודיווח.


תכניות הלימוד שהתקיימו בקרב החברה הערבית:

קורס לפגיעה מינית למטפלים בחברה הערבית ביישוב טירה
השתלמות לצוות רב-מקצועי בנושא פגיעה מינית בילדים במזרח ירושלים

הכשרה בנושא התעללות בילדים לפסיכולוגים, עו"סים ויועצות- ג'ת

הכשרה בנושא התעללות בילדים לסייעות בגנים -ג'ת

הכשרת צוותי גני ילדים קהילה במזרח ירושלים בנושא פגיעות מיניות

עבור לתוכן העמוד