PURPLE פרויקט ההסברה למניעת טלטול תינוקות

בשיתוף: עיריית ירושלים
תכנית שנתית שהסתיימה

לאחיות טיפת חלב קשר ראשוני וארוך עם המשפחה ומהוות מוקד תמיכה ומידע למשפחות המתמודדות עם קשיים בטיפול בתינוק.
פרויקט ההסברה למניעת טלטול תינוקות תוגבר השנה בעזרת ערכות שנקנו בארה"ב הכוללות חוברת הדרכה ודיסק ובהן הסבר להורים כיצד להתמודד עם בכי התינוק ומהן ההשלכות של הטלטול.

תכני הלמידה כללו הסבר על תסמונת התינוק המנוער ופרויקט חלוקת ערכות PURPLE.
המחקר נועד לבדוק את מידת ואופן השפעת הערכה.

הועברו כ-400 שאלונים בעברית וערבית ע"י האחיות ומולאו בנוכחותן ע"י הורים, לפני ואחרי חלוקת הערכה.

פרויקט ההסברה כלל 4 מפגשים והשתתפו בהן כ-120 אחיות טיפת חלב בירושלים (מזרח+מערב).

משוב: קורס מעולה, ההרצאות מעולות ומעבר לציפיות שלנו. נושאים מאוד חשובים.

עבור לתוכן העמוד