תוכנית בנושא איתור ותיעוד התעללות והזנחת ילדים לרופאי הקהילה

בעקבות ההצלחה הגדולה בהפעלת התוכנית של רופאי הילדים בבתי חולים והשפעתה על מפת נותני השירותים בתחום זה, מתוכננת תכנית דומה לרופאי ילדים בקהילה. בימים אלה נבנית התכנית בהשתתפות הגורמים המקצועיים במכון חרוב, משרדי הבריאות, המשפטים, החינוך ומשטרת ישראל, קופות החולים וגורמים אחרים.

התכנית מיועדת לרופאים מומחים בתחום רפואת הילדים ומטרתה להכשיר את הרופאים בתחום הרפואה המשפטית בהיבטים של זיהוי, איתור וטיפול בילדים שעברו התעללות. 


לרופאי הקהילה  תפקיד חשוב בגדילה והתפתחות תקינה של הקטין: במעקב ובבדיקות שוטפות של התינוק והילד הבריא, בטיפול השוטף, במניעה ובחינוך לבריאות. לכן לרופא הקהילה יש את היכולת לאתר ולהיות שותף בטיפול בנפגעי התעללות והזנחה. רופא הקהילה אמור להיות נידבך חשוב במערך המניעה של התעללות והזנחת ילדים.

הימצאות מומחים בתחום הטיפול בהתעללות והזנחת ילדים בקהילה יקטין את הצורך בהפניית אותם ילדים לבתי החולים, ישפר את נגישות המומחים בתחום לצוותים המטפלים בילד וייעל את הטיפול בקטינים אלה. מומחים אלה ישמשו גם כגורם מדריך ומפיץ ידע ושיפור האיתור והזיהוי של מקרי התעללות והזנחה.

דגש מיוחד יושם על פיתוח תכניות מניעה (כחלק מהתכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון) והפניית משאבים לתחום זה על חשבון המשאבים המוקצבים לתכניות הטיפול.
בתכנית ישתתפו שנים עשר רופאים מקופות החולים השונות. היקף התוכנית: כ-250 שעות.
 
במקביל יקיים המכון סדנאות לימודיות (כשלושה מחזורים בשנה) לכשלושים וחמישה  רופאים בכל מחזור, המייצגים את קופות החולים השונות. כדי להעשיר את הידע, המודעות והמיומנויות שלהם בתחום ההתעללות והזנחת ילדים.


ההכשרה תינתן במתכונת סדנא של  שלושה ימים –כאשר יומיים מהם יוקדשו להרצאות ודיונים בנושאים נבחרים ורלוונטיים לתחום עבודתם של הרופאים ויום התנסות בסימולציות המדמות מצבי מציאות שונים וכן הקניית מיומנויות תקשורת בינאישית.

עבור לתוכן העמוד