בית הספר היסודי ע"ש הנרייטה סאלד בירושלים

פברואר 2016

זוהי הפעילות הראשונה של מכון חרוב ל"חדר מורים" בבתי הספר.

 

מכון חרוב רואה בצוותים של בתי הספר (מורים וצוות מנהלי כאחד) אוכלוסיית יעד מרכזית מתוך התפיסה שאלו מבוגרים משמעותיים עבור הילדים בכלל וילדים נפגעי התעללות בפרט. מטרת המפגש הייתה לתת לצוות בית הספר כלים לאיתור וזיהוי ילדים נפגעי התעללות והזנחה במסגרת בית הספר וכלים לטיפול וניהול מקרה בו עולה חשד להתעללות מול הילד, מול המשפחה, ומול הגורמים המטפלים בקהילה.

מתכני המפגש שנלמדו - ילדים נפגעי התעללות והזנחה-נורות אדומות וחובת הדיווח; עקרונות שיח עם תלמידים בחשד להתעללות; התמודדות הצוות החינוכי עם התהליך לאחר גילוי הפגיעה מול התלמיד, מול המשפחה ומול שירותי הקהילה.

עבור לתוכן העמוד