התערבות במצבי דחק וטראומה: השתלמות לעובדי משפחה באגף הרווחה בעיריית אשדוד

בשיתוף: אגף הרווחה, עיריית אשדוד
ספטמבר 2016
העובד הסוציאלי של המשפחה (עו"ס משפחה) הוא דמות מרכזית ומשמעותית בתהליך ההערכה וההתערבות של ילדים ומשפחות בסיכון במחלקות לשירותים החברתיים. במסגרת תפקידו אחראי העובד הסוציאלי להערכת הצרכים הפסיכו-סוציאליים של ילדים ובני משפחותיהם ולמתן מענה לצרכים אלה בעצמו, או בתיווך של בעלי מומחיות אחרים. במהלך תהליך ההערכה וההתערבות, עובד המשפחה מלווה את המשפחה ואחראי לכלל ההתערבויות ולקשר בין הגורמים השונים המסייעים למשפחה.

פעמים רבות עובדים אלה פוגשים משפחות שבהן יש קושי של הורים במילוי התפקיד ההורי, יש קשיים רגשיים וחברתיים שונים של ילדים והוריהם ואף מצבים שבהם ילדים חווים התעללות והזנחה מידי הוריהם. לפיכך, על עובד המשפחה להיות בעל ידע בכל הקשור לעבודה עם משפחות: בהגדרת מטרות ההתערבות, ביצירת קשר וחוזה טיפולי עם ילדים והוריהם ובביצוע התערבויות עם ילדים בסיכון ועם בני משפחותיהם. מכאן החשיבות של שכלול הידע המקצועי ומיומנויות ההתערבות של עו"ס המשפחה בכל הקשור לעבודה עם ילדים בסיכון ועם בני משפחותיהם.

ההשתלמות נערכה בשני ימי לימוד באשדוד ומטרתה הייתה לספק לעובדי המשפחה (כ-25 משתתפים) כלים לעבודה עם ילדים בסיכון, ובעיקר להקנות למטפלים כלים להתערבות ולטיפול ישיר בילדים בסיכון ובהוריהם.

עבור לתוכן העמוד