התערבויות מבוססות טראומה- "שחר" שירותי אומנה

בשיתוף: "שחר" שירותי אומנה
יולי 2017- דצמבר 2017

ילדים ובני נוער המוצאים אל משפחות האומנה חוו אירועים טראומטיים במשפחה, בנוסף לטראומה של הוצאתם מהבית. אירועים אלה השפיעו על התפתחותם ועל הקשרים שלהם עם הוריהם. מחקרים של היום מצביעים של השלכות דרמטיות של טראומה בילדות על המוח המתפתח, הבריאות הנפשית והפיזית, ואפילו על תוחלת החיים.


ה"עדשה" של טראומה רואה את התפתחות הילדים, ההורות של הורים, והקשרים ביניהם, לאור אירועים טראומטיים שמתרחשים במשפחה. היא מדגישה גישה אקטיבית, הכוללת אלמנטים כגון דיבור ישיר ומפורש על טראומות העבר, קישור קשיי הילד וקשיי הורות לאירועים שקרו ובניית נרטיב עם ילדים על האירועים שקרו להם, תשומת לב לביטויים הגופניים של טראומה, בניית מרחב מוגן לילדים, וערנות לאפשרויות של רה-טראומטיזציה בטיפול.

התכנית כוללת 15 מפגשים סה"כ (5 מפגשים לכל מחוז) ומשתתפות בהן כ-65 מנחות אומנה (עו"ס) שעובדות עם משפחות האומנה.

נושאי המפגשים כוללים: שיח והתערבות עם מתבגרים שחוו טראומה; הילד והוריו הביולוגיים- על חשיבות הקשר ביניהם לקידום התפתחותו של הילד באמנה; טראומה והעברה בין-דורית; פגיעות מיניות; טראומה משנית ושחיקת החמלה: השפעות העיסוק בטראומה על המטפל.

עבור לתוכן העמוד