תכנית לימודים לפקידי סעד מחוזיים לחוק נוער וסדרי דין

בעקבות הגידול במספר המשפחות הנמצאות בהליכי גירושין מורכבים וקשים והבעיות החמורות הנלוות להם, כמו פגיעה נפשית קשה בילדים, ניצבים אנשי המקצוע בפני מצבים חדשים אליהם לא נחשפו בעבר. מצבים אלה מחייבים את התערבותם המשותפת של פקידי סעד לחוק נוער ושל פקידי סעד לסדרי דין במשפחות אלה.

צורך זה מחייב את הרחבת הידע והמיומנויות של פקידי הסעד לחוק הנוער וסדרי דין, הן בהיבט התיאורטי והן בגיבוש דרכי הפעולה המשותפות הנדרשות מהם.

לקראת גיבוש תכנית הלמידה, ערך מכון חרוב סקר מקדים בקרב פקידי הסעד על מנת ללמוד על הצרכים הן בתחום הידע והן בתחום השותפות המעשית.

בשלב ראשון התוכנית מיועדת לכ-30 פקידי סעד בכירים ברמת המחוזות. בהמשך תישקל האפשרות להרחיב את התוכנית לאוכלוסיות יעד נוספות.

 

עבור לתוכן העמוד