הכשרת עובדי משפחה ברשויות מקומיות לעבודה עם ילדים בסיכון ובני משפחותיהם

נערכו 6 השתלמויות; חדרה, בת- ים, לחברה הבדואית ושלוש בירושלים – שתיים מתוכן לעובדים במערב ירושלים, ואחת לעובדים במזרחה.

 

מטרת ההשתלמות הייתה לסייע לעובדים בהתמודדותם היום-יומית עם ילדים בסיכון ועם בני משפחותיהם. במסגרת ההשתלמות נלמדו תכנים שונים הקשורים להתעללות בילדים, כגון: השפעת טראומה על התפתחותם של ילדים; העברה בין-דורית של הסיכון ואיך אפשר לעצור אותה? איך מדברים עם ילדים? עבודה עם מתבגרים בסיכון, פתרון קונפליקטים במשפחה, התערבות בשעת משבר, התמודדות עם תוקפנות והתנגדות של לקוחות; טראומיזציה משנית ועוד.

עבור לתוכן העמוד