יום למידה מחוז ש"י בנושא פגיעות מיניות באינטרנט 
בשנים האחרונות נעשתה רשת האינטרנט לזירה שמבוצעות בה פגיעות מיניות רבות וקשות, בין היתר כלפי קטינים.
ביום העיון השתתפו כ-70 עובדי מניעה ועובדי נוער במחוז ומטרתו הייתה להעלות את המודעות לסכנות הקיימות ברשת האינטרנט, להתחקות על הרגלי הגלישה של קטינים, ולתת לעובדי המניעה במשטרה כלים מעשיים לעבודה עם נוער בבתי הספר.

מרשמי המשתתפים
יום מוצלח הן מהפן התאורטי הן מהפן הפרקטי-מקצועי.

עבור לתוכן העמוד