עדי ברק

עדי ברק קיבל תואר בוגר בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ותואר מוסמך בעבודה סוציאלית מבית הספר לעבודה סוציאלית על שם בוב שאפל באוניברסיטת תל אביב. עבודת הדוקטורט שלו התמקדה בתהליכי הבניית משמעויות של הורים שכולים אשר איבדו את ילדיהם בהתקפות טרור  או במהלך השירות הצבאי כפי שמשתקפים בשירתם. הוא מחזיק גם בתואר שני באמנויות התיאטרון מאוניברסיטת תל אביב.

עדי עבד עם אוכלוסייה מגוונת הכוללת אסירים, מכורים לסמים ונוער עבריין. הוא השתתף בעבודות מחקר רבות וחיבר במשותף מספר מאמרים על רווחתם של אוכלוסיות מוחלשות ומודרות. במחקריו הוא מיישם מתודולוגיה איכותנית פרשנית, עובד בגישות פעולה משתפות (participatory action research) וכן משתמש במתודולוגיה הנסמכת על ניתוח איכותני מבוסס מחשב.

עדי ברק הוא עמית "חרוב" לתלמידי בתר-דוקטור. למחקרו בשלב הבתר-דוקטור יש שתי מטרות: הראשונה, שיפור ההבנה של פרספקטיבות של נוער בסיכון לגבי מערכת הרווחה, החינוך והבריאות וכן על היבטים נוספים של חוויות החיים שלהם. המטרה השנייה היא הבנת נקודת מבט של  בעלי עניין ביחס למחסומים  העומדים בדרך ליישום ידע זה בקביעת מדיניות חברתית.

עבור לתוכן העמוד