מירב ידוב

מירב ידוב בעלת תואר ראשון ושני במסלול הקליני בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בר אילן. עבודת הדוקטורט שלה עוסקת בתהליכי שיפוט וקבלת החלטות של צוותים להגנת הילד בבתי החולים ושל עובדים סוציאליים לחוק הנוער בקהילה אודות ילדים שיש לגביהם חשד להתעללות או/ו הזנחה.


מירב עבדה שנים רבות בלשכה לשירותים חברתיים בעיריית פ"ת עם משפחות וילדים בסיכון וכן הייתה עובדת סוציאלית לחוק הנוער. במסגרת עבודתה עשתה תפקידים רבים בהם: טיפול במשפחות ובילדים נפגעים, ריכוז מסגרות לילדים בסיכון וריכוז ועדות לתכנון דרכי טיפול. מירב עבדה עם אוכלוסיות מגוונות והתמודדה עם סוגיות שונות הקשורות לקבלת החלטות אודות ילדים נפגעי התעללות והזנחה.

כמו כן, הייתה מעורבת במחקרים שונים העוסקים בהיבטים שונים של חובת דיווח אודות ילדים נפגעים מנקודת ראותם של אנשי מקצוע.


מירב היא עמיתת "חרוב" לתלמידי בתר-דוקטורט. במהלך שנת הבתר דוקטורט היא תעסוק בסוגיות שונות הקשורות לתהליכי קבלת החלטות של אנשי מקצוע בתחום רווחת הילד. מירב מקווה כי עבודתה תתרום לקידום הידע המחקרי בתחומים אלו ולצמצום תופעת הפגיעה בילדים.

עבור לתוכן העמוד