Haruv Childrens Campus

  יחידות הקמפוס

  מרכז חירום שוסטרמן לילדים ומשפחותיהם הוקם בשנת 1992, והוא מרכז החירום הראשון שנוסד בישראל
  טל': 02-6712030קראו עוד
  מרכז הגנה לילדים ולנוער בירושלים הוא אחד משבעת מרכזי הגנה הפזורים ברחבי הארץ.
  טל': 02-6448844 02-6421374
  hagana@hagana.org.ilקראו עוד
  המועצה לשלום הילד פועלת זה שלושה עשורים להגנה על ילדי ישראל ולקידום שלומם, רווחתם וזכויותיהם.
  טל': 02-6780606
  ncc@children.org.ilקראו עוד
  העמותה פועלת לקידום בריאותם ורווחתם של כל הילדים במסגרת המשפחתית והקהילתית.
  טל': 02-6285891קראו עוד
  "מעברים" - ייעוץ וטיפול בחיי משפחה ונישואין היא מחלקה במינהל לשירותי קהילה באגף הרווחה של עיריית ירושלים
  טל': 02-5456965 02-9702437 shorit@jerusalem.muni.il
  קראו עוד
  מסר- מרכז סימולציה לאנשי מקצוע בתחום הטיפול, החינוך, הרווחה, המשפט והשירות.
  טלפון: 073-3949130
  דוא"ל: MSR.JERUSALEM@SHEBA.GOV.IL
  קראו עוד
  עמותת שקל היא העמותה המובילה בישראל לשילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בקהילה
  טל': 02-6711710
  traumacenter@shekel.org.ilקראו עוד
  עבור לתוכן העמוד