The website supports Exploer 11 and up

השתלמות בנושא חינוך למיניות ומניעת פגיעה גברים

יום שלישי י' אלול 10/9 | יום רביעי י"ח אלול 18/9 | יום חמישי כ"ו אלול 26/7

שלושת המפגשים ייתקיימו בקמפוס חרוב לילדים.

 

התוכנית תועבר על ידי צוות 'לתת פה' – תוכניות מוגנות לילדים ונוער הפועלות מזה כארבע שנים ברחבי הארץ.

מנחי התכנית: שניאור וולקר, רן יהושע ואמיתי מרמור.

 

עלות ההשתלמות – 400 ש"ח ל3 המפגשים

 

לפירוט נושאי הסדנא

הרשמה להשתלמות

*שדה חובה

לתשומת לב: תהליך ההרשמה יושלם רק לאחר קבלת אישור הרשמה בכתובת המייל שתוזן.