The website supports Exploer 11 and up

יום העיון השנתי של קמפוס חרוב לילדים: 30 שנה לחובת דיווח

6 בינואר 2020

להורדת תכנית יום העיון

30 שנה אחרי – סיפור חקיקת החוק: שיחה אישית עם ד"ר יצחק קדמן

מאחורי הקלעים: אנשי תקשורת חוזרים למקרים של חובת הדיווח:

סרטון הסבר על חובת הדיווח:

 

גליון כתב העת נקודת מפגש ובו אסופת מאמרים בנושא חובת הדיווח

חובת הדיווח – 30 שנה ומה בעצם השתנה? ד"ר כרמית כץ.

בקרוב יעלו כאן חומרים נוספים וסרטונים של חלק מההרצאות והדיונים שהתקיימו ביום העיון.

להרשמה ותשלום

מקומות החניה אזלו, חניה תתאפשר בכחול לבן בסביבת האוניברסיטה

*שדה חובה

לתשומת לב: תהליך ההרשמה יושלם רק לאחר קבלת אישור הרשמה בכתובת המייל שתוזן.