The website supports Exploer 11 and up

יום העיון השנתי של קמפוס חרוב לילדים: 30 שנה לחובת דיווח

6 בינואר 2020

להורדת תכנית יום העיון

לנרשמים לחניה באוניברסיטה – הכניסה דרך שער בצלאל

להרשמה ותשלום

יש ללחוץ על כפתור חניה לפני שרושמים את מספר הרכב

*שדה חובה

לתשומת לב: תהליך ההרשמה יושלם רק לאחר קבלת אישור הרשמה בכתובת המייל שתוזן.