The website supports Exploer 11 and up

כנס חרוב הבינלאומי השלישי – SAVE THE DATE

6 באוקטובר 2021 - 7 באוקטובר 2021
המצב החריג שנגרם על ידי נגיף קורונה הוא אתגר עולמי לכל מארגני האירועים בתקופה זו. ההתפתחויות האחרונות של המגיפה הבהירו יותר ויותר כי לא נוכל לקיים את הכנס הבינלאומי השלישי של מכון חרוב בשנת 2020.
לאחר בחינה מדוקדקת החלטנו לדחות את הכנס ולקיים אותו בשנה הבאה בירושלים בתאריכים 6-7 באוקטובר, 2021.

 

 

מה הלאה?

 

קול קורא נוסף להגשת תקצירים לשנת 2021 יפורסם ב15 בינואר 2021 וניתן יהיה להגיש תקצירים עד ל 15 במרץ 2021.
  • בתקופה זו מחברי תקצירים שהתקבלו יוכלו לעדכן ולערוך בהם שינויים, או לאשר אותם.
לשאלות או לבירורים אנא אל תהססו לפנות אלינו במייל talis@haruv.org.il

 

 

להתעללות בילדים השלכות מרחיקות לכת על התפתחותו התקינה של הילד. הגורמים להתעללות נעים בין מאפיינים אישיים של הפוגע והנפגע (למשל, רקע סוציואקונומי, תרבותי, גורמים פסיכולוגיים, רפואיים או פסיכיאטרים) לבין מאפיינים סביבתיים (משבר כלכלי, נורמות חברתיות), ועוד. מטרת הכנס היא להציג עבודות עדכניות ממגוון תחומים במדעי החברה, מדעי הרוח, רפואה, סיעוד ובריאות הציבור, עבודה סוציאלית ומשפטים — שדנות בקשרים שבין גורמים אלה לבין התעללות בילדים.
הכנס הבינלאומי השלישי של מכון חרוב יתקיים באוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים בירושלים ב 6-7 בדצמבר 2020. הכנס בשיתוף: בית-הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד. ישתתפו בו מרצים אורחים מבכירי המומחים בעולם ובישראל ויתקיימו הרצאות מליאה, מושבים מקבילים ופאנלים. פרטים נוספים יתפרסמו כאן בהמשך.

מרצים אורחים:

David Olds, Ph.D
Improving the Life-Chances of Children Born to Mothers with Limited Resources: Results of Randomized Trials of the Nurse-Family Partnership
Lucinda A. Lee Rasmussen
Assessing Children and Youth who Have Experienced Sexual Trauma: Clinical Application of the Trauma Outcome Process Assessment (TOPA) Model

לצפיה בחומרי הכנס הקודם:

תוכנית כנס חרוב הבינלאומי השני

תקצירים מהכנס השני

סרטוני הרצאות המליאה

הרשמה וחניה לסטודנטים בעלי תעודת סטודנט