The website supports Exploer 11 and up

SAVE THE DATE – כנס חרוב הבינלאומי השלישי

נוכח הנסיבות, הכנס נדחה לימים 6-7 בדצמבר 2020.

לכשיסתייים המשבר, והמשק יחזור לתפקוד רגיל נשוב ונעדכן את התכנית ואת פרטי ההרשמה.

להתעללות בילדים השלכות מרחיקות לכת על התפתחותו התקינה של הילד. הגורמים להתעללות נעים בין מאפיינים אישיים של הפוגע והנפגע (למשל, רקע סוציואקונומי, תרבותי, גורמים פסיכולוגיים, רפואיים או פסיכיאטרים) לבין מאפיינים סביבתיים (משבר כלכלי, נורמות חברתיות), ועוד. מטרת הכנס היא להציג עבודות עדכניות ממגוון תחומים במדעי החברה, מדעי הרוח, רפואה, סיעוד ובריאות הציבור, עבודה סוציאלית ומשפטים — שדנות בקשרים שבין גורמים אלה לבין התעללות בילדים.
הכנס הבינלאומי השלישי של מכון חרוב יתקיים באוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים בירושלים ב 6-7 בדצמבר 2020. הכנס בשיתוף: בית-הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד. ישתתפו בו מרצים אורחים מבכירי המומחים בעולם ובישראל ויתקיימו הרצאות מליאה, מושבים מקבילים ופאנלים. פרטים נוספים יתפרסמו כאן בהמשך.

מרצים אורחים:

David Olds, Ph.D
Improving the Life-Chances of Children Born to Mothers with Limited Resources: Results of Randomized Trials of the Nurse-Family Partnership
Lucinda A. Lee Rasmussen
Assessing Children and Youth who Have Experienced Sexual Trauma: Clinical Application of the Trauma Outcome Process Assessment (TOPA) Model

לצפיה בחומרי הכנס הקודם:

תוכנית כנס חרוב הבינלאומי השני

תקצירים מהכנס השני

סרטוני הרצאות המליאה

הרשמה וחניה לסטודנטים בעלי תעודת סטודנט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרשמה ותשלום

*הרשמת סטודנטים בעלי תעודת סטודנט נעשית בטופס נפרד שמעניק הנחה. לינק לטופס הרשמה לסטודנטים ראו בעמוד זה מימין.


בלחיצה על הכפתור אני מאשר/ת קבלת ניוזלטר על פעילות, תכנים מקצועיים, ופרסומים של מכון חרוב. הפרטים ישמרו במערכת ואינם מועברים לגורם נוסף.

*שדה חובה

לתשומת לב: תהליך ההרשמה יושלם רק לאחר קבלת אישור הרשמה בכתובת המייל שתוזן.