The website supports Exploer 11 and up

רב-תחומי

    מכון חרוב עורך קורסים לאורך כל השנה ובקרוב יתפרסמו פרטים על הקורסים הבאים. אפשר לעיין בקורסים קודמים בלשונית 'קורסים שהסתיימו'.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.