The website supports Exploer 11 and up

אתגרי גידול וחינוך ילדים, במקורות היהודיים

8 ביוני 2022 - 22 ביוני 2022

על יחסה של היהדות לפגיעה בילדים. סדרת מפגשים עם מלכה פיוטרקובסקי:

ימי רביעי בין השעות 9:00-10:30 בפלטפורמת ZOOM

קישור לזום ישלח עד הערב שלפני ההרצאה.

להורדת ההזמנה לחצו כאן

 

מלכה פיוטרקובסקי – אשת חינוך והלכה, חברת סגל במכון מנדל למנהיגות

בסדרת מפגשי הלימוד ניחשף למגוון גישות של חכמות וחכמי ישראל לאורך הדורות, בתפוצות השונות, לאתגרים רגישים ומורכבים, המוכרים גם במציאות העכשווית, בפניהם ניצבים ילדים ו/או הוריהם או האפוטרופוסים עליהם. מתוך לימוד המקורות נדרש לדילמות עמם התמודדו חכמי ישראל בבואם להכריע איזו היא הדרך שיבחר לו האדם ברצונו לדאוג לשלומו ולטובתו הפיזי והנפשי של הילד. כל אחד משלושת מפגשי הסדרה, יוקדש לעיון בנושא המהווה יסוד ותשתית בגידול ילדים.

 

ט' סיון 8.6.22
אופי תהליך בירור 'טובת הילד'
במפגש זה נתמקד בבירור הדילמה: כיצד יש להכריע בשאלה : מהי 'טובת הילד' כאשר מהלך חייו משתבש, כמו במצבים בהם מבנה משפחתו מתערער (פטירת אחד ההורים, פרידה ביניהם וכד'). באמצעות עיון במקורות שהתייחסו לשאלות אלה, נברר: מי ראוי שיקבע את טובת הילד ? מדוע דווקא הוא / היא ? מה הם המשתנים שיש להביא בחשבון, בהכרעה מעין זו ? מהו משקל ההווה המוכר והידוע, בתהליך ההחלטה על העתיד הצפוי לילד ? ועוד ועוד.

 

טז' סיון 15.6.22
'אומנות המינון' בתהליכי חינוך ילדות וילדים – או : מה בין הצבת כללים מחייבים, מול התעללות בילדים
במפגש זה נברר מה בין חשיבות וחיוניות יצירת כללים מחייבים את ילדי המשפחה, הצבת גבולות ברורה ועמידה על היענות להם, ובין כפיה, השלטת פחד ואימה ועד – התעללות בילד החורג מהם. נעמוד על החכמה והרגישות הנדרשת, לאבחנה ברורה בין תהליכים חינוכיים מצמיחים, להשלטת טרור משתק, שיש בכוחו להקשות על הילד, להתבגר ולהפוך לאדם בעל בטחון, יציבות, וכוח חיים חיוני.

 

כג' סיון 22.6.22
חובת הזולת ו/או החברה, נוכח מידע על התעללות בילדים
במפגש זה נברר את חובותיו של כל אדם וכן את החובות הייחודיים לאנשי חינוך וטיפול, בהיוודע על התעללות בילדים. נעיין בשאלת ההתערבות האקטיבית בעת ההתעללות: מי אמור להתערב ולהפסיק את מעשי ההתעללות? באיזה אופן? האם ההכרעה להתערב באופן אקטיבי, אמורה להיות מושפעת משיקולי עתיד הילדים בהם מתעללים? בנוסף לשאלת ההתערבות בפועל, נדייק את מטרות חובת הדיווח, נתמקד בשאלות: מתי יש לדווח? על ידי מי? למי? ועוד ועוד.

מחיר – 60 ₪

  • אין אפשרות לקבל גמול השתלמות על קורסים של חרוב באויר.


עדכון אחרון 12 מאי 2022

הרשמה ותשלום

אנו מכבדים את כל כרטיסי האשראי למעט אמריקן אקספרס

אני מאשר/ת קבלת ניוזלטר על פעילות, תכנים מקצועיים, ופרסומים של מכון חרוב. הפרטים ישמרו במערכת ואינם מועברים לגורם נוסף.

*שדה חובה

לתשומת לב: תהליך ההרשמה יושלם רק לאחר קבלת אישור הרשמה בכתובת המייל שתוזן.

מעל 50 ₪ אפשר לחלק לתשלומים

דף תשלום מאובטח
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.