The website supports Exploer 11 and up

הכשרה לצוותי קופות חולים

 

הכשרות בשנת 2017:


 

מפגש רופאי ילדים בקהילה בנושא "דגלים אדומים" לאיתור התעללות בילדים והזנחה

שותפים: שירותי בריאות כללית
מטרה: להקנות כלים לרופאי ילדים בקהילה לזהות ילדים נפגעים
קהל יעד: רופאי ילדים מחוז ירושלים
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 30
מיקום: קמפוס חרוב לילדים


 

יום עיון לצוותים רפואיים- בית החולים יוספטל וצוותים מהערבה

מטרה: להקנות לצוותים הרפואיים בקהילה ובבית החולים כלים וידע לאיתור מקרי התעללות והזנחה בילדים ולדיווח עליהם
קהל יעד: אחיות, רופאים ועו"סים ביוספטל ובערבה
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 25
מיקום: מרפאת שירותי בריאות כללית, אילת


 

הכשרה בנושא התעללות בילדים והזנחה לצוותי בתי החולים של קופת חולים כללית

מטרה: להקנות כלים לאיתור ילדים נפגעים המגיעים לבית החולים ולטיפול בהם
קהל יעד: רופאים ואחיות בבתי חולים של קופת חולים כללית
מס' מפגשים: 8
מס' משתתפים: 21
מיקום: מכללת אורין שלפטר, תל אביב


 

הרצאה בתוך קורס הכשרה לאחיות 'טיפת חלב', קופת חולים כללית

מטרה: להקנות לאחיות 'טיפת חלב' כלים לאיתור ולדיווח במקרה שהן חושדות בפגיעה בילדים שהן פוגשות במסגרת עבודתן ב'טיפת חלב'
קהל יעד: אחיות 'טיפת חלב', קופת חולים כללית
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 20
מיקום: בית הספר לסיעוד דינה, בלינסון


 

יום עיון לצוותים רפואיים של מכבי שירותי בריאות

מטרה: צוותי שירותי הבריאות בקהילה נתקלים לא אחת בדילמות מול מקרים בהם עולה חשד לפגיעה בילדים. מטרת יום העיון – להתלבט יחד מתי יש לדווח, ולספק לצוותים ידע שיסייע להם להתמודד עם מקרים שהם מתלבטים בהם.
קהל יעד: צוותים רפואיים מכבי שירותי בריאות מחוז ירושלים והשפלה וצוותים רפואיים של קופת חולים כללית ירושלים
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 130
מיקום: מנהלת מכבי שירותי בריאות, מחוז שפלה, מודיעין


 

יום העשרה לחברי ועדת אלימות מכבי מחוז השפלה

מטרה: להעשיר את הידע של חברי הועדה בנושא ההשלכות של טראומה לטווח ארוך
קהל יעד: ועדת אלימות מכבי מחוז שפלה
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 9
מיקום: קמפוס חרוב לילדים


 

יום עיון לצוותי קופת חולים מכבי מחוז מרכז

מטרה: להקנות כלים לצוות המרפאות לזהות נפגעי תקיפה מינית ולעזור להם
קהל יעד: אחיות, רופאים ועובדות סוציאלית ממכבי שירותי בריאות, מחוז מרכז
מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 32
מיקום: מנהלת מכבי שירותי בריאות מחוז מרכז, גבעתיים