The website supports Exploer 11 and up

הכשרות וימי למידה נוספים בתחום פגיעה מינית

 

פגיעות מיניות ומוגנות – הכשרת צוות 'בית הילד'

שותפים: 'בית הילד'
מטרה: להכשיר את חברי הצוות של 'בית הילד' בנושא של פגיעות מיניות ומוגנות
קהל יעד: חברי הצוות הטיפולי, הצוות החינוכי ובנות השירות הלאומי
מס' מפגשים: 3
מס' משתתפים: 60
מיקום: 'בית הילד', ירושלים


 

תכנית 'דינה'

שותפים: מרכז הרצוג
רקע: בית המדרש, כלי לימודי יהודי עתיק, הופך, בעזרת שימוש בשיטות טיפול עכשוויות וידע מתקדם, לפלטפורמה להתמודדות מורכבת ומעמיקה עם פגיעות מיניות ואלימות, ניתוק חברתי ומשפחתי וחוויות של קורבנות ואובדן שליטה.
תכנית 'דינה' הבנויה כסדנא ובית מדרש מבקשת לשלב את שני עולמות הידע – הטיפולי והיהודי – ועוסקת בסוגיות המעסיקות אנשי טיפול בצד התוכני ובצד הרגשי דרך מקורות הלימוד היהודיים. היכולת של נשות המקצוע לדון בטקסטים מהעולם היהודי מעשירה את הדיון, מעצימה ומעוררת כיוונים שונים של דיון ועבודה בשטח. בתכנית 'דינה' נפגשות נשות מקצוע ותיקות העוסקות בנושא הפגיעה בילדים מפריזמות שונות: נשות טיפול בנפגעים ובפוגעים, נשות מקצוע שעוסקות בהיבטים של שינוי חברתי ומנהלות של מסגרות בתחום. גיוון זה יוצר דיון מלמד, מגוון ומעצים.
מטרה: להעניק העצמה אישית ולהקנות כיווני עבודה חדשים ונקודות מבט נוספות בעבודה עם נפגעי התעללות והזנחה
קהל יעד: נשות מקצוע בכירות ומנוסות העוסקות בנושא הפגיעה המינית
מס' מפגשים: 12
מס' משתתפים: 15
מיקום: מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית, רעננה