The website supports Exploer 11 and up

חרוב בחברותא

מפגשים חד פעמיים ללמידה, להעמקה ולדיון בקבוצות קטנות של עד 40 משתתפים.

המפגשים כוללים הרצאה מפי מומחה בסוגיות מקצועיות שונות שלאחריה יפתח דיון ומענה על שאלות משתתפים. אורך כל מפגש שעה וחצי. עלות השתתפות בכל מפגש – 30 ש"ח

לתכנית המלאה של חרוב באוויר – 13.7 – 28.7