The website supports Exploer 11 and up

"צמצום בסיכון" – קורס למטפלים בילדים נפגעי הזנחה והתעללות בראי הפסיכולוגיה היהודית

1 בינואר 2020

עבור עובדים סוציאליים, הקורס מוכר לצרכי גמול השתלמות!

 

להורדת ההזמנה לחצו כאן

ההרשמה והתשלום באתר מכון רוטנברג (ראו באזור ההודעות הרצות).

לפרטים נוספים:

טל': 02-6241998

merkazrotenberg@gmail.com