The website supports Exploer 11 and up

"צמצום בסיכון" – קורס למטפלים בילדים נפגעי הזנחה והתעללות בראי הפסיכולוגיה היהודית

6 במרץ 2019

קורס בן 10 מפגשים

6.3.2019-29.5.19

כט' אדר א' – כ"ד אייר תשע"ט

16:00-18:00

הקורס יתקיים במכון חרוב, באוניברסיטה העברית הר הצופים, ירושלים

 

מרצות:

שוש תורג'מן – עו"ס ומרצה במכון חרוב

רינת שרייבר – עו"ס קלינית, מרצה במכון רוטנברג

 

דוגמא לנושאים שיעלו בקורס:

  • הפרופיל האישי של הקרבן ודמותו של התוקפן והיבט יסודו של האדם, אור וקליפה
  • אלימות ופגיעה בתוך המשפחה והמימד הבין-דורי – מיתוס אדיפוס לעומת עקידת יצחק
  • לספר מחדש את הסיפור – הגישה הנרטיבית והשלחון הרוטנברגי
  • השפעת הטיפול על המטפל ושימוש בהשפעה זו על הדיאלוג והתהליך הטיפולי

 

תועדה תוענק למסיימי הקורס.

 

פרטים ליצירת קשר:

טל': 02-6241998

merkazrotenberg@gmail.com