The website supports Exploer 11 and up

קהילות מגדריות ומיניות: זהות, אתגרים וסיכונים

27 באוקטובר 2019

מכון חרוב בשיתוף עם מרכז לייפר פותח קורס חדש בנושא קהילות מגדריות ומיניות: זהות, אתגרים וסיכונים.

הקורס יתקיים בסמסטר א', ימי שלישי, בין השעות 16:30 – 18:00 באולם חרוב, חדר 365, האוניברסיטה העברית, הר הצופים ירושלים.

הקורס אינו כרוך בתשלום אך מחייב הרשמה מראש!

 

הקורס יעסוק במספר סוגיות יסוד שקשורות להתהוות זהויות מיניות ומגדריות שונות כישויות מובחנות, ולסיכונים ואתגרים ייחודיים לאוכולוסיות להט"ביות ומיניות אחרות. הגדרת סובייקט שמדגישה זהות מינית או מגדרית צמחה בעולם המערבי החל מסוף המאה ה-19, עם היווצרות ההומוסקסואל והלסבית המודרניים כישויות מובחנות. העיסוק הפסיכולוגי והפוליטי החל כבר בשלהי המאה ה-19, והעיסוק הסוציולוגי בשנות הארבעים של המאה הקודמת. התפתחויות במדעי הביולוגיה והרפואה אפשרו במקביל אפשרויות של בני אדם לעצב את זהותם המגדרית והמינית. יחד עם זאת, במקומות רבים עדיין אין קבלה של שונות מינית ופעמים רבות נוער כזה מוצא עצמו מודר. הקורס ישלב נושאים של רווחה וסיכון בקרב בני נוער להט"בים. הקורס ידון על סוגיות שונות של מוגנות וחוסן, הגדרות של סיכון ותפיסת הסיכון באוכלוסייה זו. השיח על זהויות מגדריות ומיניות ממשיך להשתנות, להתעצב ולהניב שאלות חדשות כל הזמן, ונוגע לחייהם של סטודנטים וסטודנטיות רבים.

 

במסגרת הקורס יוקדשו 7 מפגשים לנושאים היסטוריים, סוציולוגיים, פוליטיים, טכנולוגיים וחוקיים, ביניהם:

  • הגדרות: זהות מינית, זהות מגדרית, לסביות הומואים, קוויריות מהי? זהויות בי-סקסואליות וטרנסיות
  • סקירה היסטורית: בין המולד לנרכש ובין סטייה נפשית לנורמאליות. סטיגמות? הלסבית הרדיקלית המיתולוגית. מישל פוקו, תולדות המיניות וא-נורמטיביות.
  • כלכלה, אי שיווין ומאבק זכויות
  • העולם הגאה, המרחב הציבורי והפרטי, וטכנולוגיה

ו-5 מפגשים לנושאים של סיכון ורווחה:

  • סוגיות של סיכון ומוגנות של צעירים להט"בים בהקשרים שונים בחברה הישראלית: מגדר, דת, אתניות, לאום, מעמד סוציו אקונומי.
  • רווחה אישית של צעירים להט"בים, שירותים ומדיניות
  • להט"בפוביה מבית – ניכור, התעללות רגשית והתנכרות הורית

 

מצ"ב קישור לסילבוס הקורס

 

* הקורס הוא ללא תשלום אך מחייב הרשמה מראש

** הקורס לא מוכר כגמול השתלמות

*** סטודנטים שמעוניינים להירשם יש להיכנס דרך מערכת הרישום לקורסים של האוניברסיטה העברית בכתובת הבאה (https://rishum-net.huji.ac.il/site/student/login.asp)

 

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות במייל: nofar@haruv.org.il