The website supports Exploer 11 and up

קורסי הכשרה לפרקליטים

 

קורסים בשנת 2017:


 

קורס בסיסי

מטרה: להעניק לקבוצה מובילה של פרקליטים, מומחיות מקיפה בנושאים הנוגעים להתעללות בילדים; להעמיק את הבנת הפרקליטים ואת רגישותם לצרכים ולבעיות של אוכלוסיית הילדים קורבנות הפגיעה וההתעללות, וכן לחדד את תפקידם בייצוגו של הילד, בחיזוקו ובשיתופו הפעיל בהליך המשפטי, ובהבנת המורכבות של הסביבה הפסיכו-סוציאלית שלו.
קהל יעד: פרקליטים במחוזות השונים

מס' מפגשים: 6
מס' משתתפים: 35

מיקום: קמפוס חרוב לילדים


 

קורס מתקדם

מטרה: לספק מידע מתקדם על ילדים נפגעי התעללות והזנחה, ובכלל זה היבטים משפטיים וטיפוליים
קהל יעד: פרקליטים במחוזות השונים, בוגרי קורס הבסיס

מס' מפגשים: 3
מס' משתתפים: 35

מיקום: קמפוס חרוב לילדים