The website supports Exploer 11 and up

תוכנית למידה בצפון למטפלים בנושא: טיפול בילדים שנפגעו מינית

8 באוקטובר 2018

מועד תחילת הקורס:

8 באוקטובר 2018

 

מטרות הקורס

הגדלת מאגר אנשי המקצוע המתמחים בטיפול בילדים פגועים ובני משפחותיהם, באמצעות הקניית ידע תיאורטי מתקדם וכלים יישומיים להתמודדות עם התופעה.

 

קהל היעד

• מטפלים מהתחומים: עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, מטפלים הבעתיים, בעלי תעודה ממוסד אקדמי מוכר (עדיפות לתואר שני)
• ניסיון של 3 שנים לפחות בטיפול בילדים

 

דרישות הקורס

• נוכחות מלאה ב-90% מהמפגשים
• פרוייקט בקהילה
• טיפול ב-2 מקרים של ילדים שעברו פגיעה מינית וקבלת הדרכה אישית לגביהם

 

מבנה הקורס והמקום

• 20 מפגשים, בימי שני אחת לשבוע, בין השעות 9:00-15:00
• המפגשים יתקיימו בעפולה או בצפת (בהתאם לעדיפות רוב המשתתפים)
• סה"כ 160 שעות אקדמיות
• המרצים והמנחים כולם אנשי-מקצוע ומומחים בתחום מדיסציפלינות שונות

 

על המועמדים לשלוח:

• קורות חיים
• תעודות המעידות על ההשכלה
• מכתבי המלצה מהמעסיק הנוכחי

 

עד לתאריך 31 באוגוסט 2018, לטלי שלומי, בדואל: talis@haruv.org.il

 

הקבלה לתוכנית מותנית בראיון

 

עלות הקורס – 3,000 ₪

 

להדפסת הפרטים.