The website supports Exploer 11 and up

"אני לא רוצה להיפגע שוב": רה-ויקטימיזציה בקרב נפגעות תקיפה מינית וההתמודדות עימה

ההרשמה נסגרה.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.