The website supports Exploer 11 and up

בלבול השפות בין השפה הטיפולית לשפה המשפטית הדומה השונה והדרכים להתמודד עם הפער

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.