The website supports Exploer 11 and up

"דרוש כפר שלם כדי לטפל בילד אחד" – התערבות רב מקצועית בילדים נפגעי התעללות והזנחה במרכזי הגנה

ההרשמה נסגרה.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.