The website supports Exploer 11 and up

היבטים דיסוציאטיביים של טראומה הרצאה במסגרת סמינר קמפוס חרוב לילדים בנושא רישום הטראומה 22 בנובמבר

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.