The website supports Exploer 11 and up

היה היה נגיף ששינה את העולם שהכירו כולם – טיפול במשחק דרך המסך

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.