The website supports Exploer 11 and up

היום שאחרי – על התהליך שעובר ילד נפגע התעללות מרגע חשיפת הפגיעה בו

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.