The website supports Exploer 11 and up

הסדנא התשיעית לזכר פטרישה ון הורן עם פרופ ארייטה סלייד

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.