The website supports Exploer 11 and up

הסיפור שלך חשוב על שימוש בקול של נפגעי תקיפה מינית בתקופת הילדות בתהליכי שינוי מדיניות

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.