The website supports Exploer 11 and up

הצהרת בריאות בהתאם להנחיות מ.הבריאות מיום 31.3.2020

שלום רב לכל באי מכון חרוב וקמפוס חרוב לילדים,
חובה למלא טופס זה לפני הגעה למכון ולקמפוס. אין חובה למלא את קטגורית ההרשמה לדיוור 🙂

(יש לכתוב אותיות בלבד)
(יש לכתוב אותיות בלבד)

אני מצהיר/ה כי ערכתי היום בדיקה למדידת חום גוף, בה נמצא כי חום גופי אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס וכן שאינני משתעל/ת ואין לי קשיים בנשימה (למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני). ידוע לי כי חלה חובת עטיית מסיכה לכיסוי פה ואף.

אני מאשר/ת קבלת ניוזלטר על פעילות, תכנים מקצועיים, ופרסומים של מכון חרוב. הפרטים ישמרו במערכת ואינם מועברים לגורם נוסף.

*שדה חובה

לתשומת לב: תהליך ההרשמה יושלם רק לאחר קבלת אישור הרשמה בכתובת המייל שתוזן.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.