The website supports Exploer 11 and up

הרצאה למועצה האזורית שער הנגב – "לפסוע בין הדקויות"

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.