The website supports Exploer 11 and up

הרשמה לכנס חרוב הבינלאומי השלישי

_____________________________________________

לתשומת ליבכם, סטודנטים ידרשו להציג תעודת סטודנט בכניסה לכנס.

_______________________

התשלום הינו עבור חנייה ליומיים.

אני מאשר/ת קבלת ניוזלטר על פעילות, תכנים מקצועיים, ופרסומים של מכון חרוב. הפרטים ישמרו במערכת ואינם מועברים לגורם נוסף.

*שדה חובה

לתשומת לב: תהליך ההרשמה יושלם רק לאחר קבלת אישור הרשמה בכתובת המייל שתוזן.

מעל 50 ₪ אפשר לחלק לתשלומים

דף תשלום מאובטח
המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.