The website supports Exploer 11 and up

הרשמה למפגש הקרנה ושיח עם במאי הסרט "ילדים על תנאי"

ההרשמה נסגרה בשל ריבוי משתתפים. מזמינים אתכם להרשם להרצאות אחרות בתכנית.
צוות מכון חרוב.

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.